Uniwersytet Gdański otrzymał ponad dwa miliony euro z programu Horyzont Europa

19.07.2022
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański otrzymał ponad dwa miliony euro z programu Unii Europejskiej Horyzont Europa. Tak wysoka dotacja plasuje UG na 5. miejscu wśród polskich uczelni i na 9. jeśli o chodzi o wszystkie polskie ośrodki badawcze. Razem do polskich uczestników projektów przyszło ponad 110 mln euro, co plasuje Polskę na 14. miejscu wśród członków UE. 

Uniwersytet Gdański realizuje obecnie sześć projektów dofinansowanych z Horyzontu Europa, w tym w jednym z nich pełni rolę koordynatora. Budżet tych działań sięga nawet do kilkuset milionów euro – informuje uczelnia. 

Tematyka projektów jest bardzo różna. Inicjatywa FIERCE  zajmuje się ruchami feministycznymi i innymi działaniami prospołecznymi, celem przedsięwzięcia CRISTAL jest synchronizacja różnych gałęzi transportu oraz zwiększenie udziału przewozów towarowych. PARC zajmuje się określeniem stopnia zagrożenia chemicznego w skali narodowej, a partnerzy FoQaCiA chcą rozszerzyć podstawy teoretyczne do projektowania algorytmów kwantowych. 

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/3694/ug-piata-najlepiej-dofinansowana-polska-uczelnia-z-programu-horyzont-europa

 

jsz


Innowacje