Uniwersytet Gdański partnerem naukowym w European Network for Skin Engineering and Modeling

02.08.2022
Karol Makurat/REPORTER

Uniwersytet Gdański został jednym z partnerów naukowych w European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS), nowofinansowanej akcji COST (European Cooperation in Science and Technology). Każda akcja COST to niezmiernie prestiżowe międzynarodowe przedsięwzięcie – w aktualnej uczestniczy 101 partycypujących osób z 29 krajów.

W założeniach akcji jest zbudowanie sieci naukowców i klinicystów zainteresowanych tworzeniem i pracą z zaawansowanymi modelami skóry. Przedsięwzięcie umożliwia organizację spotkań, konferencji tematycznych i szkoleń, a także krótkoterminowe wyjazdy badawcze (Short-term scientific missions STSM). Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę, plasując się w górnej 10. rankingu

W sieci partycypuje również Gdański Uniwersytet Medyczny –  co wzmocni współpracę w obrębie Związku Uczelni Fahrenheita –  oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Na zbudowanie sieci partnerzy mają cztery lata – informuje Uniwersytet Gdański.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/3744/udzial-uniwersytetu-gdanskiego-w-cost-action

 

jsz


Medycyna i biotechnologia