Uniwersytet Gdański zrealizuje projekt HARMLESS w ramach Programu Horyzont 2020

05.08.2020

Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie na realizację projektu „Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelligent testing and safe by design Strategies” (HARMLESS) w ramach Programu Horyzont 2020 – informuje uczelnia. 

Głównym celem projektu realizowanego w Katedrze Chemii i Radiochemii Środowiska jest opracowanie nowych narzędzi inteligentnej strategii testowania i bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji. W celu kompleksowej charakterystyki fizykochemicznej nowoprojektowanych nanocząstek drugiej generacji oraz wiarygodnej oceny ich potencjalnego zagrożenia, narażenia i ryzyka, opracowane narzędzia będą integrowały zarówno podejście eksperymentalne jak i obliczeniowe.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z 19 partnerów z 12 krajów Europy. Konsorcjum uzyskało dofinansowanie w wysokości blisko 8 mln euro, w tym ponad 225 tys. euro dla gdańskiej uczelni. Realizacja projektu potrwa 48 miesięcy.

 

jsz


Innowacje Szkolnictwo wyższe