Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie koordynatorem w projekcie CEEPUS

15.05.2020

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie został koordynatorem międzynarodowej sieci Sustainability and Health Economics w ramach projektu Central European Exchange Program for University Studies- CEEPUS – informuje uczelnia.

W skład sieci weszły uczelnie z Polski, Słowacji, Czech i Węgier: VSB – Politechnika Ostrawska; Uniwersytet w Debreczynie, Uniwersytet Świętego Stefana w Gödöllő, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie.

Realizacja projektu będzie owocować współpracą w rozwoju dydaktyki i nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki o zdrowiu, jak również wzmacnianiem środkowoeuropejskiego charakteru uniwersyteckich programów nauczania. W ramach projektu otrzymano finansowanie na wyjazdy studentów i kadry akademickiej – łącznie na 27 miesięcy mobilności.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe