Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązał współpracę ze Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie

28.03.2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisał umowę o współpracy ze Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Będzie ona polegała na promocji i realizacji wspólnych poszukiwań naukowych, programów dydaktycznych oraz współpracy w zakresie wolontariatu międzynarodowego.

Umowa została zawarta w Jerozolimie. Podpisali ją rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz prof. Stanisław Dziekoński oraz rektor Studium Biblicum Franciscanum ksiądz prof. Rosario Pierri. Jerozolimska uczelnia to zasłużona na polu badań biblijnych i archeologii jednostka naukowa. Przedstawiciele obu uczelni są przekonani, że wspólne projekty badawcze i edukacyjne przyczynią się do rozwoju relacji akademickich, kulturalnych i naukowych, jak również realizacji działań dotyczących poszukiwań archeologicznych i historyczno-artystycznych oraz pobytów badawczych.


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia