Uniwersytet Kazimierza Wielkiego beneficjentem programu „Welcome to Poland”

14.06.2021

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został beneficjentem programu „Welcome to Poland”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Uczelnia zrealizuje projekt „Welcome Centre Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogniwem rozwoju internacjonalizacji”.  

Rezultatem będzie m.in. utworzenie centralnego punktu informacyjno-kontaktowego, tzw. Welcome Centre, a także realizacja warsztatów interkulturowych dla studentów polskich i zagranicznych oraz przeprowadzenie działań promocyjnych. Ważnym aspektem projektu są też działania mające na celu tzw. internacjonalizację w domu. Ze środków NAWA finansowane będą zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Celem programu „Welcome to Poland” jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, m. in. poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie obsługi zagranicznych studentów i pracowników naukowych – informuje uczelnia.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe