Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będzie współpracował z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

04.08.2020

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będzie współpracował z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Wspólne działania obejmą m.in. doskonalenie istniejących i poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia, zdolności i użycia Sił Zbrojnych RP oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 

Strony porozumienia integrować będą środowiska wojskowe i naukowe środowiska cywilne. W planach jest organizowanie narad, sympozjów i konferencji naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych – informuje uczelnia.

Uniwersytet oraz Centrum Doktryn współpracować będą m.in. poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymianę informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych w uzgodnionych tematach. Porozumienie obejmuje prowadzenie projektów badawczych oraz publikowania wyników prac naukowych. Oprócz współpracy pracowników obu instytucji zyskają też studenci, którym umożliwione zostaną praktyki i staże w Centrum Doktryn.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe