Uniwersytet Łódzki kieruje projektem, w którym badany jest poziom bezpieczeństwa w obiektach sakralnych

17.05.2022
Tadeusz Koniarz/REPORTER

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) realizowany jest unijny projekt ProSPERES. Międzynarodowe konsorcjum 18 partnerów, kierowane przez UŁ bada poziom bezpieczeństwa w obiektach sakralnych. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln 300 tys. euro.

Marcin Podogrocki, kierownik projektu z Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym UŁ, przekonuje, że miejsca kultu religijnego są uważane za szczególnie podatne na ataki terrorystyczne ze względu na ich dostępność i fakt, że zazwyczaj stosuje się w nich ograniczone środki bezpieczeństwa. 

Jak informuje UŁ, projekt ProSPERES ma na celu podniesienie poziomu ochrony w miejscach kultu poprzez współpracę naukowców, ekspertów i praktyków bezpieczeństwa, służb publicznych i instytucji wyznaniowych w celu przygotowania i kompleksowego system ochrony. W konsorcjum reprezentowane są m.in.: Kościół Katolicki, Kościół Grecko-Prawosławny i Gmina Wyznaniowa Żydowska.

jp


Wydarzenia