Uniwersytet Łódzki włączył się w projektowanie polityki żywnościowej dla Europejczyków

25.10.2022

Uniwersytet Łódzki (UŁ) przystąpił do międzynarodowego projektu naukowo-badawczego Food systems that support transitions to healthy and sustainable diets – FEAST („Systemy żywnościowe wspierające wybór zrównoważonego stylu życia i odżywiania”), finansowanego z unijnego programu Horyzont Europa.

Badaczki i badacze będą analizować zachowania żywieniowe różnych grup społecznych po to, aby w obliczu zmian klimatycznych i postępu technologicznego, wskazać i zaprojektować nowe kierunki polityki żywnościowej i zdrowotnej. Konsorcjum, zawiązane na 5 lat, zrzesza aż 35 partnerów z 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej – informuje Centrum Promocji UŁ.

W projekcie FEAST partnerzy postanowili podejść w sposób kompleksowy do wyzwania, jakim jest analiza zachowań żywieniowych wrażliwych grup społecznych (vulnerable social groups). 

Łódzki zespół skupi się na seniorach, ich wzorcach żywieniowych i specjalnym zapotrzebowaniu dietetycznym. Celem projektu, poza wymiarem badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym, jest wypracowanie rekomendacji w dziedzinie polityki żywnościowej, szczególnie w odniesieniu do instytucji opiekuńczych dla osób starszych w Polsce. 

jp


Medycyna i biotechnologia