Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora sztuki

01.06.2020

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Wniosek został przygotowany przez Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki jest efektem konsekwentnego i stabilnie realizowanego programu rozwoju Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. 

Wysoka pozycja Wydziału Artystycznego (kategoria A), wysoki poziom kształcenia Instytutu Muzyki (pozytywna ocena dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Państwowej Komisji Akredytacyjnej), prowadzenie aktywnej działalności artystycznej na arenie międzynarodowej i krajowej oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych dotyczących uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki – stanowiły podstawy do wystąpienia przez Instytut Muzyki z wnioskiem o uprawnienia – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

jp


Szkolnictwo wyższe