Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dołączył do European University Association

13.12.2022
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) dołączył do grona uczelni zrzeszonych w European University Association (EUA). EUA zrzesza ponad 850 uczelni (studiuje na nich około 17 mln osób) oraz krajowe stowarzyszenia rektorów i instytucje zaangażowane w działalność naukowo-badawczą. Oznacza to, że jest największą organizacją w Europie, która reprezentuje szkoły wyższe.

– Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci przez europejskie środowisko naukowe, co świadczy o tym, że jesteśmy uniwersytetem, który ma duży potencjał – mówi prof. Marzena Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju UMW cytowana w serwisie uczelni.

Uczelnie należące do EUA mają możliwość szerokiej współpracy międzynarodowej, wymiany poglądów i doświadczeń akademickich, a także udziału we wspólnych projektach i organizacji wydarzeń naukowych. Przynależność do stowarzyszenia daje też szansę na zwiększenie mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów.

Więcej: https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/nasza-uczelnia-przystapila-do-eua

 

jsz


Szkolnictwo wyższe