Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w rankingu Center for World University Rankings

14.05.2021

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uplasował się na 10. pozycji wśród polskich uczelni w tegorocznym zestawieniu Center for World University Rankings. Oznacza to zajęcie drugiego miejsca wśród polskich uczelni medycznych. W ogólnym zestawieniu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął 976 miejsce – informuje uczelnia. 

Spośród polskich uczelni medycznych minimalnie wyżej jest tylko Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na podium całego zestawienia znalazły się 3 uczelnie amerykańskie: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology oraz Stanford University.

Center for World University Rankings ocenia uczelnie na podstawie czterech czynników, nie opierając się na ankietach i danych przekazywanych przez uczelnie. Są to jakość edukacji i zatrudnienie absolwentów, jakość wydziałów i wyniki badań naukowych oraz efektywność badań, artykuły opublikowane w najlepszych czasopismach, wpływ i cytowania.

Więcej: https://www.umed.wroc.pl/content/2-miejsce-umw-wsrod-polskich-uczelni-medycznych-wg-cwur

 

jsz


Szkolnictwo wyższe