Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zrealizuje projekt „Akademia Liderów Innowacji – pilotaż”

20.05.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK/EAST NEWS

Projekt „Akademia Liderów Innowacji – pilotaż” opracowany przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) otrzymał grant z ministerialnego programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projekt skierowany jest do społeczności akademickiej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego UMK. Ma przyczynić się do podniesienia jakości i przełomowości badań naukowych. W jego ramach przewidziano realizację sześciu innowacyjnych grantów badawczych przy wsparciu doświadczonych mentorów. W większości poświęcone będą one naukom humanistycznych, co wpłynie pozytywnie na stymulowanie innowacji w tym obszarze.

„Akademia Liderów Innowacji – pilotaż” zakłada organizację cyklu szkoleń dla studentów, doktorantów, naukowców oraz brokerów innowacji, a także warsztatów Design Thinking i spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, co pomoże w identyfikacji obszarów podatnych na wdrożenie rozwiązań naukowych – informuje uczelnia.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/grant-na-rozwoj-innowacji

 

jsz


Innowacje