Uniwersytet Morski w Gdyni zacieśnia współpracę z firmą MEWO SA

27.07.2021

Uniwersytet Morski w Gdyni zacieśnia współpracę z firmą MEWO SA. Podpisane na pokładzie fregaty szkolnej Dar Młodzieży porozumienie nadaje nowe ramy wieloletniemu partnerstwu w ramach którego Instytut Morski (od 2019 roku część Uniwersytetu) i MEWO SA prowadzą badania środowiskowe dla inwestycji w obszarach morskich – informuje uczelnia.

Podpisana umowa pozwala na rozszerzenie dotychczasowych działań z zakresu oferty badawczej i naukowej i dodatkowych działań na rzecz sektora gospodarki morskiej i energetyki, gdzie szczególnego znaczenia nabiera przygotowanie kadr dla sektora offshorowego.

Rozwój palety świadczonych usług związany jest głównie z toczącym się procesem inwestycyjnym w morską energetykę wiatrową, który wchodzi w kolejne fazy realizacyjne stawiając nowe wyzwania dla prac i usług badawczych. W ramach współpracy planowane są też działania ukierunkowane na rozwój oferty dydaktycznej uczelni.

Więcej: https://umg.edu.pl/aktualnosci/2021/badania-srodowiskowe-dla-sektora-offshore-nowy-rozdzial-wspolpracy-pomiedzy-umg

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe