Uniwersytet Opolski koordynatorem międzynarodowej sieci „Border and Regional Studies”

15.04.2021

Instytut Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Opolskiego został koordynatorem międzynarodowej sieci „Border and Regional Studies” powołanej w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. W skład sieci wchodzi 15 uczelni z 10 państw Europy Środkowej i Bałkanów.

Sieć „Border and Regional Studies” skupia przedstawicieli środowiska akademickiego, zajmujących się studiami nad pograniczem oraz studiami lokalnymi i regionalnymi. Jej walorem jest zasięg geograficzny oraz interdyscyplinarność – łączy politologów, socjologów, kulturoznawców i geografów.

Sieć będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń i transferu wiedzy. W przyszłości, w jej ramach planowana jest wymiana studentów i pracowników akademickich oraz organizacja szkół letnich i zimowych. Jedną z pierwszych inicjatyw będzie międzynarodowa konferencja „New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives” planowana w Opolu we wrześniu 2021– informuje Uniwersytet Opolski.

Więcej: https://uni.opole.pl/page/4097/inpia-koordynatorem-miedzynarodowej-sieci-border-and-regional-studies

 

jsz


Szkolnictwo wyższe