Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspiera Ukraińców

16.05.2022
Fot. UKSW

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie zorganizował, we współpracy z ukraińskimi uczelniami wyższymi w Łucku i Chmielnickim, transport na Ukrainę ponad 120 ton żywności i leków z Francji, Włoch i Szwajcarii.

Od ponad 10 lat Uniwersytet Otwarty UKSW prowadzi działalność edukacyjną na Ukrainie w ramach powołanej we współpracy z diecezją Łucką Szkoły Katedralnej oraz wspiera najbiedniejszych mieszkańców Wołynia – informuje UKSW. 

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie Uniwersytet zaangażował się w pomoc humanitarną na rzecz ofiar rosyjskiej agresji. Dzięki partnerom z Francji, Włoch oraz Szwajcarii przekazano na Ukrainę pond 120 ton żywności, leków, materiałów opatrunkowych, koców, materaców i środków czystości. 

Dystrybucją darów po stronie ukraińskiej zajmują się m.in. wolontariusze z Uniwersytetu Łesi Ukrainki w Łucku oraz Uniwersytetu Chmielnickiego. Uniwersytet Otwarty UKSW współpracuje także z pracującymi na Ukrainie franciszkanami i Caritas diecezji łuckiej oraz zamojsko-lubaczowskiej.

jp


Wydarzenia