Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rozpoczął współpracę ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

06.04.2022
Fot. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Do grona instytucji współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym (UP) w Krakowie dołączyła Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Porozumienie w tej sprawie podpisali Komendant Szkoły bryg. mgr inż. Marek Chwała oraz Rektor UP prof. dr hab. Piotr Borek. 

Jak informuje krakowska uczelnia, w dokumencie przewidziano między innymi poszerzanie form kształcenia oferowanego przez obie instytucje, prowadzenie wspólnych badań, organizację konferencji, seminariów i spotkań, prowadzenie działalności wydawniczej, organizację praktyk studenckich oraz wspólne działania informacyjno-komunikacyjne. 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi działalność dydaktyczną oraz operacyjną. W zakresie dydaktyki szkoła oferuje policealne studium zawodowe przygotowujące kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W szkole również organizowane są szkolenia kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.

jp


Szkolnictwo wyższe