Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w projekcie budowy innowacyjnych biogazowni rolniczych

04.08.2020

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną ze stron listu intencyjnego zakładającego możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwalają na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan.

Sygnatariuszami dokumentu – oprócz poznańskiej uczelni – są spółki Orlen Południe i H. Cegielski Poznań oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. List dotyczy budowy biogazowni w 20 największych polskich gospodarstwach rolnych, będących w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Głównym inwestorem w projekcie byłby Orlen Południe. Spółka konsekwentnie przekształcana jest w nowoczesną biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje. W Trzebini powstaje pierwsza w Polsce i największa w Europie instalacja do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażowa instalacja do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów – czytamy w serwisie poznańskiej uczelni.

Więcej: https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/sp-ki-skarbu-pa-stwa-rozwa-aj-inwestycje-w-biogazownie-rolnicze

 

jsz


Innowacje Nowoczesna gospodarka