Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu sygnatariuszem porozumień dot. biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki

29.12.2021

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jednym z sygnatariuszy porozumień zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczących rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki. 

Rozwój sektora biogazu i biometanu jest istotny w procesie transformacji do gospodarki nisko- i zeroemisyjnej. Porozumienie o współpracy na jego rzecz ma pomóc w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce.

Fotowoltaika jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się technologią Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Najistotniejszym komponentem tego rozwoju są instalacje prosumenckie. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec października 2021 r. w Polsce było 744 399 prosumentów, zaś łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach to 5, 089 GW – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/biogaz–biometan–fotowoltaika-i-upwr-3691.html

 

jsz


Innowacje Nowoczesna gospodarka