Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina na targach edukacyjnych w Kazachstanie

12.04.2018

Od  5 do 7 kwietnia delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Edukacja i Kariera” w Ałmaty, w Kazachstanie.

Głównym celem wyjazdu była promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na lubelskiej uczelni, promocja nowych kierunków studiów (medycyna roślin, biokosmetologia, aktywność fizyczna i turystyka kwalifikowana oraz ogrodnictwo w jęz. rosyjskim). Poza tym nawiązanie współpracy z uczelnią Narxoz University, organizacjami polonijnymi, kulturalno-oświatowymi ośrodkami współpracy z Polską w Kazachstanie  oraz promocja Lublina jako miasta akademickiego. 

Podczas wizyty odbyło się spotkanie dla osób pochodzenia polskiego, oraz dla kandydatów i ich rodziców, zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Zaprezentowano na nim przewagi konkurencyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, udzielono informacji na temat kosztów studiów, programu Erasmus+. Przekazano także szczegółowe informacje na temat  procesu rekrutacji, możliwości uzyskania stypendiów socjalnych i naukowych, warunków i kosztów akademików, rynku pracy, oraz możliwości rozwoju osobistego zarówno na uczelni, jak i w Lublinie. 


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia