Uniwersytet Rzeszowski otworzył Pracownię Mikroskopii Elektronowej

03.11.2022
Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Znajdujący się w otwartej na Uniwersytecie Rzeszowskim Pracowni Mikroskopii Elektronowej transmisyjny mikroskop elektronowy, wraz z kompletną linią do preparatyki, jest pierwszym urządzeniem tego typu w Polsce.

Jak podkreśla rzeszowska uczelnia, sprzęt o niewielkich gabarytach w stosunku do konwencjonalnych mikroskopów TEM (ang. transmission electron microscopy) jest narzędziem o ogromnych możliwościach. 

Charakteryzuje się unikatowym i niższym zakresem napięcia przyśpieszającego co przekłada się na naturalnie wysoki kontrast obserwowanych próbek, a także umożliwia użytkownikom zmniejszenie ilości barwienia (często niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska), stosowanych nie tylko w przypadku próbek wrażliwych, ale także w standardowych protokołach przygotowania próbek. 

Obserwacje za pomocą mikroskopii elektronowej wykorzystuje się do analizy podstawowych elementów struktury komórkowej i ich zmian w zakresie powiększeń niemożliwych do uzyskania za pomocą mikroskopii optycznej.

jp


Medycyna i biotechnologia