Uniwersytet Śląski będzie współpracował z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym

27.06.2022
Dominik Gajda/REPORTER

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie współpracował z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. List intencyjny zapowiadający współpracę obu instytucji podpisali rektor śląskiej uczelni prof. dr hab. Ryszard Koziołek i szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny. Partnerstwo obu jednostek ma mieć charakter informacyjno-edukacyjny. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem instytucje zobowiązują się do podejmowania wspólnych inicjatyw obejmujących m.in. szkolenia służące podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych wzorców zachowań. 

Sygnatariusze dokumentu zapowiadają też działania zmierzające do rozwoju zawodowego i wzmacniania kompetencji oraz postaw obywatelskich i etycznych przyszłych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe