Uniwersytet Śląski kupi wyposażenie dla Napowietrznego Mobilnego Laboratorium Kontroli Atmosfery

27.09.2021

Uniwersytet Śląski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Porozumienie dotyczy przekazania ponad 250 tys. zł na zakup wyposażenia dydaktycznego dla uniwersyteckiego Napowietrznego Mobilnego Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA. 

Fundusz od lat dofinansowuje zakup aparatury dydaktycznej. To już piąte z kolei finansowanie rozbudowy potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze badania i ochrony czystości powietrza. Dzięki niemu udało się pozyskać ponad 20 urządzeń badawczych wysokiej klasy – informuje Uniwersytet Śląski.

Dofinansowanie umożliwia kształcenie studentów w zakresie analizy zanieczyszczeń powietrza oraz ochrony atmosfery poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod pomiarów i prowadzenia badań w zakresie zmian klimatu. Aparatura pozwoliła na wykształcenie kilkudziesięciu studentów, wykonanie kilku prac licencjackich, magisterskich i w najbliższym czasie również ukończenie prac doktorskich.

Więcej: https://us.edu.pl/event/briefing-prasowy-podpisanie-umowy-z-wojewodzkim-funduszem-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe