Uniwersytet Śląski zaprasza humanistów z całego świata

15.04.2022
Fot. Adrian Slazok/REPORTER

Uniwersytet Śląski (UŚ) zaprasza do współpracy humanistki i humanistów z całego świata. W tym celu uczelnia przygotowała materiały filmowe prezentujące badania prowadzone na uczelni.

Nagrania powstały z inicjatywy naukowców wydziału humanistycznego UŚ. Przygotowano je w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Zdaniem pomysłodawców materiał filmowy, rozpowszechniany poprzez różne kanały komunikacji, stwarza możliwość dialogu i wymiany poglądów, a także nawiązania stałej współpracy z ośrodkami, zespołami i indywidualnymi badaczami i badaczkami z całego świata – informuje uczelnia.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja najnowszych badań realizowanych na wydziale i silniejsze niż dotychczas włączenie uczonych z zagranicy do współpracy z naszymi humanistami i humanistkami – wyjaśniają autorzy.

Naukowcy przygotowali łącznie dwanaście krótkich filmów z elementami animacji, w których przedstawiono badania prowadzone indywidualnie lub w zespołach na Wydziale Humanistycznym UŚ.

Więcej: https://us.edu.pl/badania-naukowe-na-wydziale-humanistycznym/

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia