Uniwersytet Śląski zaprasza na IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze 

28.06.2021

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze, które odbędzie się od 27 do 28 września. Tematem międzynarodowej konferencji będzie: „Semantyka – gramatyka – stylistyka”.

Celem konferencji będzie prezentacja perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie, szczególnie slawistycznym, z uwzględnieniem tradycyjnych i nowych ujęć metodologicznych. Dyskusja lingwistów umożliwi wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z kierunkami prac prowadzonych przez ośrodki naukowe.

Proponowane sekcje tematyczne to: badania porównawcze w obrębie języków słowiańskich; kulturowe i społeczne aspekty języka; badania korpusowe w analizie lingwistycznej; dyskurs w badaniach slawistycznych i językoznawstwo a dydaktyka języków obcych.

Ze względu na ewentualne ograniczenia spowodowane pandemią konferencja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Języki robocze konferencji to polski i rosyjski – informuje uczelnia.

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia