Uniwersytet Śląski zaprasza na „Kongres Oświaty Katowice 2023”

12.09.2023
Uniwersytet Śląski

Zespół Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Śląskim zaprasza na „Kongres Oświaty Katowice 2023”, który uczelnia współorganizuje z Miastem Katowice, przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizatorzy zapowiadają próbę zmierzenia się z aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoi edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości, w tym kwestii związanych z pracą z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystania technologii cyfrowych oraz rozwoju kompetencji miękkich. 

Uczestnicy tegorocznego kongresu skupią się nad wyzwaniami, z jakimi wiąże się współczesna edukacja i postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie jak edukacja powinna się zmieniać w najbliższej przyszłości, aby zapewnić jak najlepszą jakość nauczania w kolejnych dziesięcioleciach – czytamy w serwisie Uniwersytetu Śląskiego. 

Więcej: https://uo.test.cutberry.com/ko/

 

jsz


Wydarzenia