Uniwersytet Szczeciński członkiem Międzynarodowej Rady Archiwów

16.04.2021

Uniwersytet Szczeciński dołączył do Międzynarodowej Rady Archiwów. Został członkiem utworzonej w 1992 roku Sekcji Archiwów Uniwersyteckich i Jednostek Badawczych – czytamy w serwisie uczelni. 

Międzynarodowa Rada Archiwów (International Council on Archives) jest powstałą w 1948 roku organizacją pozarządową mającą na celu wspieranie rozwoju archiwów, szerzenie wiedzo o materiałach w nich przechowywanych oraz ułatwianie dostępu do nich. Uniwersytet Szczeciński dołączył do grona około 1400 instytucji z całego świata, które dzielą się informacjami o swoich zasobach archiwalnych oraz promują działalność archiwalną na świecie.

Rada ściśle współpracuje z UNESCO – zwłaszcza w zakresie zapewniania transparentności dokumentowania działania organów publicznych – oraz w kwestiach dotyczących przestrzegania praw człowieka.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe