Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy będzie współpracował z firmą Agro-Sieć Maszyny 

23.02.2021

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy będzie współpracował z firmą Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie. List intencyjny podpisali rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Marek Adamski i prezes firmy, Łukasz Madej. 

Na bydgoskiej uczelni umowę realizować będzie wydział rolnictwa i biotechnologii. Współpraca dotyczy prowadzenia prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie doradztwa, prac badawczo-naukowych, projektowo-konstrukcyjnych, poszukiwania rozwiązań i produktów innowacyjnych, wykonywania prototypów maszyn i urządzeń, ekspertyz, analiz, testów.

Sygnatariusze zapowiadają też wspólną organizację kursów i szkoleń specjalistycznych oraz konsultacji, organizację konferencji, seminariów lub wystaw, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach zewnętrznych oraz projektowanie, koordynację i realizację wspólnych badań i przedsięwzięć – informuje uczelnia.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe