Uniwersytet w Poznaniu udostępni budynek na Muzeum Enigmy

28.02.2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu udostępni budynek starego Collegium
Historicum na budowę Muzeum Enigmy. Niemiecki szyfr złamali Marian Rejewski,
Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, którzy ukończyli matematykę na poznańskiej uczelni.

W 1932 r. poznali tajemnicę działania niemieckiej elektromechanicznej maszyny szyfrującej
Enigma. Dokonali tego po raz pierwszy metodami matematycznymi. Dotychczas w
kryptologii stosowano głównie metody lingwistyczne. Pierwotnie Enigma miała służyć
utajnianiu korespondencji handlowej. Szybko jednak wykorzystano ją w niemieckich siłach
zbrojnych. Trzej matematycy zaprojektowali kopię maszyny szyfrującej. Egzemplarze tego
urządzenia powstawały w warszawskiej Wytwórni Radiotechnicznej AVA. Latem 1939 r.
polskie władze wojskowe przekazały do Francji i Wielkiej Brytanii egzemplarze kopii
maszyny wraz z informacjami dotyczącymi złamanego szyfru.


Nauki techniczne