Uniwersytet Warszawski i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę o współpracy w zakresie kształcenia kadr dla energetyki jądrowej w Polsce

07.03.2023
M. Kaźmierczak UW

Bezpieczna dla środowiska energia to albo energia ze źródeł odnawialnych albo energia jądrowa. Aby zbudować w Polsce sektor energetyki jądrowej potrzebni są ludzie o solidnym wykształceniu – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Celem umowy podpisanej między UW i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) jest rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej w Polsce. Umowa pozwoli studentom i absolwentom, którzy chcą związać swoje życie zawodowe z branżą jądrową, na zdobywanie wiedzy z tego zakresu oraz rozwijanie praktycznych umiejętności.

Zgodnie z podpisaną umową spółka PEJ przygotuje rekomendacje w zakresie treści nauczania. Dzięki temu, przyszli studenci i absolwenci kierunków związanych z energetyką jądrową mają uzyskać wiedzę i umiejętności pożądane w tym sektorze.

jp


Nowoczesna gospodarka