Uniwersytet Wrocławski będzie współpracował z Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego

24.11.2021

Uniwersytet Wrocławski będzie współpracował z ukraińskim Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego. List intencyjny w sprawie współpracy podpisali rektor uczelni prof. Przemysław Wiszewski oraz dyrektor archiwum Iryna Martens. 

Archiwum będzie współpracowało z uniwersytetem w organizowaniu szkoleń z opracowania dokumentów archiwalnych przy pomocy nowoczesnych narzędzi cyfrowych, przewidziana jest też wymiana specjalistów między tymi instytucjami. W ramach współpracy powołany zostanie zespół, którego zadaniem będzie typowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji i organizowanie dostępu do cyfrowych obiektów dziedzictwa kulturowego w standardzie IIIF w ramach wspólnych projektów.

Partnerzy będą organizować konferencje, seminaria i wystawy, by popularyzować naukę i wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Będą też  starać się pozyskiwać środki i pozyskiwać partnerów do wspólnych projektów – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://uni.wroc.pl/uwr-i-archiwum-we-lwowie-wspolpraca-w-ramach-regionalnego-glam/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe