Uniwersytet Wrocławski liderem konsorcjum projektu ACTRIS

03.03.2021

Projekt ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych, w którym Uniwersytet Wrocławski jest liderem konsorcjum, zyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – informuje uczelnia. 

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej do badania aerozoli, chmur i gazów śladowych oraz zacieśnienie współpracy z ogólnoeuropejską siecią infrastruktury badawczej Actris. W ramach projektu zakupiona zostanie aparatura pozwalająca na badanie aerozolu atmosferycznego i jego wpływu na zmiany klimatu, m.in. lidar, fotometr, nefelometr i spektrometry cząstek działające w czasie rzeczywistym.

Konsorcjum projektowe – oprócz wrocławskiej uczelni – tworzą Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Więcej: https://uni.wroc.pl/finansowanie-dla-projektu-actris/

 

jsz


Badania i rozwój