Uniwersytet Wrocławski w konsorcjum projektu Ruralization

28.05.2019

Naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego – dr hab. Sylwia Dołzbłasz, dr hab. Krzysztof Janc i dr hab. Andrzej Raczyk – otrzymali dofinansowanie w ramach grantu Horyzont 2020 na projekt „RURALIZATION The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms”.

Celem projektu, w całości finansowanego przez Unię Europejską, jest poszerzenie wiedzy i wspieranie kształtowania polityk w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją współcześnie obszary wiejskie w Europie w kontekście spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Budżet przedsięwzięcia to6 mln euro.

Badania mają wspomóc procesy odnowy obszarów wiejskich – szczególnie w zakresie identyfikacji innowacyjnych instrumentów i strategii ułatwiających odnowę pokoleniową w rolnictwie i rozwój obszarów wiejskich oraz kwestii dostępu do ziemi. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 12 krajów Europy.

Więcej: https://uni.wroc.pl/dofinansowanie-projektu-ruralization/

 

jsz


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka