Uniwersytet Zielonogórski będzie miał Centrum Patentowe

05.04.2022
FOT. MAREK BAZAK/ EAST NEWS

Uniwersyteckie Centrum Patentowe powstanie w Zielonej Górze. Efektem jego działalności ma być m.in. zwiększenie liczby zgłoszeń i patentów uzyskanych przez naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt „Uniwersyteckie Centrum Patentowe” uzyskał dofinansowanie w ramach programu ministra edukacji i nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Na jego realizację uczelnia otrzymała 1,9 mln zł. 

Celem jest zwiększenie efektywności współpracy naukowców z otoczeniem gospodarczym na rzecz innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także upowszechnienie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką z wykorzystaniem potencjału kadrowego oraz infrastrukturalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kluczowym elementem działań przewidzianych w projekcie jest podwyższenie umiejętności pracowników naukowych w sferze składania wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego lub urzędów patentowych poza granicami Europy – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?na-uz-bedzie-realizowany-projekt-uniwersyteckie-centrum-patentowe

 

jsz


Innowacje Szkolnictwo wyższe