Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

30.06.2021

Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Partnerzy będą wykorzystywać posiadany potencjał naukowy, kadrowy, organizacyjny i techniczny oraz wieloletnie doświadczenie w celu prowadzenia współpracy na rzecz rozwoju obydwu podmiotów – czytamy w serwisie uczelni.  

Współpraca będzie polegała m.in. na prowadzeniu wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych, w tym organizacji wspólnych laboratoriów badawczych, prowadzeniu Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ptasi Azyl” w Zielonej Górze i realizacji projektów związanych z ochroną środowiska oraz opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Partnerzy zapowiadają także udział w programach badawczych Ministerstwa Nauki i Edukacji, Unii Europejskiej, w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych oraz realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?uz-i-rdos-podpisaly-list-intencyjny-o-wspolpracy

 

jsz


Szkolnictwo wyższe