Uruchomiono Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK

13.03.2023
UJ

Dzięki współpracy sześciu krakowskich uczelni zostało uruchomione Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK. Platforma gromadzi, archiwizuje i udostępnia wszelkiego typu dane badawcze tworzone przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów w trakcie działalności naukowej.

Repozytorium powstało w ramach współpracy: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Techniczną realizacją projektu zajęło się Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.

RODBUK wspiera politykę otwartej nauki (open science). Publicznie dostępna platforma deponowania zbiorów danych badawczych umożliwia m. in. zapoznanie się z badaniami prowadzonymi w krakowskich ośrodkach naukowych, przechowywanie różnego rodzaju zbiorów danych badawczych, szybkie dotarcie do informacji poprzez przyjazny interfejs wyszukiwawczy, znormalizowane cytowanie posiadanych danych.

jp


Szkolnictwo wyższe