Urządzenie, które wykryje sygnały śmierci łóżeczkowej niemowląt

13.02.2023
ZOFIA I MAREK BAZAK/EAST NEWS

Zespół z Politechniki Warszawskiej (PW) pracuje nad urządzeniem do monitorowania czynności życiowych niemowląt podczas snu, które ma wykrywać sygnały śmierci łóżeczkowej i umożliwić szybką reakcję. 

Projekt studentów: Julii Wilk, Mikołaja Miszczaka, Michała Skibińskiego i Jana Piliszczuka oraz naukowców: dr inż. Edyty Roli i dr hab. inż. Cezarego Rzymkowskiego, prof. PW, został właśnie nagrodzony w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”.

Nasze urządzenie składa się z systemu czujników wraz z układem przetwarzania informacji mającym na celu identyfikację wystąpienia śmierci łóżeczkowej u niemowlęcia – wyjaśnia Mikołaj Miszczak. 

System bazuje na sieci neuronowej o architekturze sekwencyjnej, która umożliwia dostosowanie kryteriów identyfikacji wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu dziecka indywidualnie dla konkretnego niemowlęcia. Pozwala to na trafniejszą detekcję niż w innych urządzeniach do tej pory.

jp


Medycyna i biotechnologia