V Konferencja Rektorów szkół wyższych Programu Uniwersytetu Bałtyckiego

20.02.2018

W lutym 2018 roku w Turku  (Finlandia) odbyła się V. Konferencja Rektorów szkół wyższych należących do Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme). Uniwersytet w Turku gościł ponad 150 przedstawicieli z 74 uniwersytetów i szkół wyższych z regionu Morza Bałtyckiego.

Polska reprezentowana była przez 35 przedstawicieli z 24 uczelni. Centrum programu na Polskę znajduje się na Politechnice Łódzkiej i działa od 18 lat. Program Uniwersytetu Bałtyckiego skupia się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu Uniwersytetu Bałtyckiego są uczelnie znajdujące się w krajach regionu Bałtyckiego. Poza krajami leżącymi bezpośrednio nad Bałtykiem w skład sieci wchodzą: Białoruś, Ukraina, Czechy i Norwegia. W programie uczestniczą wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, akademie rolnicze i medyczne a także inne placówki szkolnictwa wyższego oraz instytucje badawczo-naukowe. 

W lipcu 2018 roku Polska obejmuje półroczne, rotacyjne przewodnictwo w Programie Uniwersytetu Bałtyckiego.

 


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia