V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

19.09.2022
Tomasz Koryszko/KUL

„Biologia-Medycyna-Terapia” to hasło V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, który od 15 do 17 września 2022 r. odbywał się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wydarzenie patronatem honorowym objął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który podczas inauguracji konferencji przypomniał, że KUL od 1 października 2023 r. ma zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. 

Podkreślił też, że w tym kontekście V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej wpisuje się w ambicje uniwersytetu i służy mu jako wsparcie merytoryczne. 

Żyjemy w świecie, w którym zagrożenie ze strony rozmaitych chorób, zwłaszcza onkologicznych, jest coraz większe – zwrócił uwagę minister, dodając, że także i ta problematyka będzie poruszana na konferencji.

Wykład inauguracyjny o genetycznych i metabolicznych chorobach wątroby wygłosił pediatra z Medical College of Wisconsin w USA prof. Grzegorz Telega, który pracuje w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia – Children’s Hospital of Wisconsin.

jp


Medycyna i biotechnologia