VII edycja konkursu „Polish Space Fellowship Program”

13.04.2022
Bridgeman Images/East News

Fot.Bridgeman Images/East News

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informują o uruchomieniu VII edycji konkursu „Polish Space Fellowship Program”. Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Program skierowany jest do absolwentów studiów technicznych i młodych naukowców. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy być studentem co najmniej ostatniego roku studiów pierwszego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki techniczne) bądź doktorantem kierunku technicznego.

Osoby, które pomyślnie przejdą rekrutacje, otrzymają propozycję podjęcia staży w firmach i instytutach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Organizatorzy oferują do 19 miejsc stażowych. Aplikacje można składać do 30 kwietnia 2022 roku.

Wśród firm, które przyjmą stażystów znajdują się m.in.:  Creotech, InphoTech, Łukasiewicz -Instytut Lotnictwa czy N7Space.

Więcej:
https://space.biz.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-Konkursu-2022-z-zalacznikami.pdf

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe