W Bezmiechowej powstanie obserwatorium przestrzeni kosmicznej

25.04.2022
Wojciech Strozyk/REPORTER

Polska Agencja Kosmiczna zawarła porozumienie z Politechniką Rzeszowską (PRz), którego jednym z celów jest uruchomienia obserwatorium przestrzeni kosmicznej na terenie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej.

Na mocy porozumienia podpisanego przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorza Wrochnę oraz rektora PRz prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika, Polska Agencja Kosmiczna zapewni przeprowadzenie prac budowlanych oraz instalację, obsługę i utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Z punktu widzenia Agencji głównym celem obserwatorium będzie wyszukiwanie i śledzenie na niebie sztucznych satelitów Ziemi. Przy ciągle rosnącej liczbie satelitów jest to konieczne dla unikania zderzeń i zapewnienia bezpieczeństwa kosmicznego. Nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską pozwoli na szersze jego wykorzystanie. Budowa obserwatorium w Bezmiechowej z pewnością przyczyni się również do lepszego kształcenia kadr dla sektora  kosmicznego w Polsce, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa kosmicznego – powiedział prezes Wrochna.

jp


Nauki techniczne