W Białymstoku konferencja „Engineering Sciences & Business 2021″

15.06.2021

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej (PB) i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Białymstoku organizują w dniu 17 czerwca 2021 roku konferencję „Engineering Sciences & Business 2021″. 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z transferem nauki i technologii do przemysłu oraz komercjalizacją wyników badań. Wydarzenie będzie okazją do poznania potencjału badawczo-usługowego Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, a także działalności usługowo-wdrożeniowej innowacyjnych firm w obszarze nauk inżynieryjnych.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, pracownicy naukowi wydziału, oraz przedstawiciele Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB i Instytutu Innowacji i Technologii PB.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dialogu naukowców z przedsiębiorcami, poznanie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości oraz przełamywanie barier utrudniających współpracę nauki i przemysłu, a także konsolidacja środowiska naukowego i biznesu.

jp


Nauki techniczne Nowoczesna gospodarka Wydarzenia