W Białymstoku Kongres Liderów Zmian

18.04.2018

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku organizuje w dniach 20-21 kwietnia Kongres Liderów Zmian pod hasłem „Przewaga dzięki współpracy – Wyzwania Gospodarki 4.0”

Wydarzenie ma być poświęcone przeglądowi najnowszych metod zarządzania i komunikacji interpersonalnej oraz prezentacji dobrych przykładów współpracy między biznesem, nauką i administracją publiczną w realiach nowoczesnego przemysłu. W trakcie kongresu wystąpią między innymi: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej i Andrzej Soldaty, lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłości.

Patronami naukowymi Kongresu są: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Więcej:
http://kongresliderowzmian.pl/


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia