W Krakowie konferencja sieci QuantERA

27.09.2022
NCN

Naukowcy, pracownicy instytucji finansujących badania w dziedzinie technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego z Europy spotkali się w Krakowie, na konferencji sieci QuantERA.

QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) to międzynarodowa sieć koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), która łączy 39 agencji finansujących badania z 31 państw i od 2016 r. wspiera badania naukowe z zakresu technologii kwantowych w Europie. 

Sieć promuje ambitne badania dotyczące najnowocześniejszej inżynierii w dziedzinie technologii kwantowych, wspiera współpracę pomiędzy naukowcami i agencjami finansującymi badania, monitoruje działania i strategie w zakresie technologii kwantowych oraz tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia badań.

Podczas konferencji przedstawiono m.in. efekty i postępy prac w projektach sfinansowanych w konkursach QuantERA. Polskie zespoły zaangażowane są w 29 z 77 projektów, które otrzymały grant w trzech konkursach QuantERA. 

jp


Nauki techniczne