W Lublinie powstanie Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego

25.11.2021

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (WSEiI) w Lublinie oraz lubelskiej policji, Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej  podpisali list intencyjny dotyczący powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego. W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Jak informuje WSEiI, Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego „będzie ośrodkiem koordynującym współpracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego, jego wzmocnienia, wyzwań i zagrożeń”.

Dla Centrum sprawy bezpieczeństwa publicznego będą priorytetem. Wsparcie akademickie, naukowe i dydaktyczne służb, a także pokazywanie, czym jest bezpieczeństwo – to zadania niezwykle ważne i potrzebne – podkreślił minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Do zadań Centrum będzie należało: organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym oraz zapewnienie i udostępnienie diagnozy i wsparcia psychologicznego dedykowanego służbom mundurowym.

jp


Szkolnictwo wyższe