W Lublinie powstanie Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii CeBMaT

09.04.2021

W ciągu trzech lat Politechnika Lubelska (PL) wyda blisko 43 mln zł na stworzenie Centrum badawczego prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii CeBMaT. Ponad 36 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Resztę pokryje uczelnia z własnych źródeł.

Rok temu projekt CeBMaT został umieszczony na tzw. Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, która powstała z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skupia ona infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, łączące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.

Nasze centrum będzie jedyną jednostką naukową w regionie, która prowadzić będzie badania z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz inżynierii systemów opto- i mechatronicznych niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi – poinformował prof. Wojciech Franus, prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej.

jp


Nauki techniczne