W Lublinie X Studenckie Spotkania Komunikacji

11.05.2022
Piotr Kamionka/REPORTER

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) organizuje w dniach 12-13 maja 2022 roku X Studenckie Spotkania Komunikacji. Temat tegorocznego wydarzenia będzie: Odpowiedzialność użytkowników mediów za bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie.

Organizatorzy podkreślają rolę, jaką w dzisiejszym, zmediatyzowanym świecie ma odpowiedzialność za informację . Szczególnie ukazało to zjawisko „infodemii” – towarzyszące pandemii koronawirusa. W ich ocenie, na skutek izolacji oraz digitalizacji życia codziennego w dobie pandemii, można zaobserwować wyraźny wzrost cyberprzemocy oraz wiele innych zjawisk, których konsekwencje ujawnią się w przyszłości. 

W konferencji weźmie udział grono specjalistów i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, analityków, dziennikarzy i medioznawców. Dla uczestników konferencji przewidziano także szkolenie z zakresu profilaktyki terrorystycznej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa użytkowników mediów.

jp


Humanistyka