W Polsce mają powstać trzy Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji

14.04.2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje organizację konkursu na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). 

Celem wspólnego przedsięwzięcia ARTIQ – Centra Doskonałości AI jest zwiększenie potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji poprzez stworzenie CD AI, kierowanych przez Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym.

W Centrach prowadzone będą badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w tematyce sztucznej inteligencji – informuje NCN.

CD AI będą osadzone w strukturach organizacyjnych tzw. Instytucji Hostujących, które jako Beneficjenci wspólnego przedsięwzięcia byłyby odpowiedzialne za stworzenie zespołom badawczym i ich Liderom odpowiednich warunków do realizacji celów projektów.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/rozpoczecie-naboru-zgloszen-na-instytucje-hostujace

jp


Badania i rozwój Nauki techniczne