W Poznaniu i Wilnie zbadają wpływ długotrwałego stresu na pracę służb medycznych w czasie pandemii

12.02.2021

Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i litewskiego Uniwersytetu w Wilnie zbadają jak działają służby medyczne w warunkach moralnej paniki podczas pandemii COVID-19.

Naukowcy spróbują odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ na pracę służb medycznych w czasie pandemii ma dystres (długotrwały stres). Na potrzeby projektu przyjęto, że moralny dystres i panika powstają wówczas, gdy ktoś podejmuje słuszne i zasadne decyzje w świetle wartości i procedur etyki lekarskiej bądź klinicznej, a mimo to rozmaite presje, ograniczenia i bariery w jego otoczeniu normatywnym, próbują wymóc na nim, aby postąpił wbrew temu co słuszne i zasadne.

Czynnikiem potęgującymi dystres moralny u lekarzy podczas pandemii nie jest ani deficyt personelu i sprzętu, ani triaż i dylemat moralny kojarzony z selekcją pacjentów. Jest to toksyczna atmosfera normatywna i socjomoralna, którą „oddycha” klinicysta starając się podejmować decyzje i działania służące dobru pacjenta – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/jak-dzialaja-sluzby-medyczne-w-warunkach-moralnej-paniki-podczas-pandemii-covid-19-badaja-to-naukowcy-z-uam-i-uniwersytetu-w-wilnie

 

jsz


Medycyna i biotechnologia