W Rzeszowie rozpoczęło się Polonijne Studium Choreograficzne

09.07.2019

Do Rzeszowa przybyli Polacy z Australii, Białorusi, Kanady, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii Czech, Francji, Kazachstanu, Węgier i Argentyny. Przez trzy tygodnie w obiektach Politechniki Rzeszowskiej będą się odbywały zajęcia dla uczestników Polonijnego Studium Choreograficznego. 

Koncert powitalny pt. „Artyści Polscy Rodakom” połączony z wręczeniem certyfikatów dla nowych słuchaczy odbył się w sali koncertowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie w murach Politechniki Rzeszowskiej (PRz) gości przywitał prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,  prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PRz . 

Bardzo się cieszę, że Rzeszów i Politechnika Rzeszowska po raz kolejny są stolicą tańca dla zespołów polonijnych. Życzę Państwu jak najlepszych wrażeń w czasie pobytu w Rzeszowie oraz rozwijania swoich artystycznych pasji i talentów – powiedział prof. Ostasz.

Rzeszów jest jedynym miejscem na świecie kształcącym choreografów polskiego tańca ludowego. Studium Choreograficzne powstało w 1998 roku z inicjatywy rzeszowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej.

jp


Wydarzenia